Tietosuojaseloste

Noudatamme tietosuoja-asioita 25.5.2018 voimaan tulleen Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection  Regulation, GDPR) mukaisesti. 

Lisätietoja antaa Mikko Tsutsunen mikko.tsutsunen@silvery.fi p. 0413118692 

Rekisterinpitäjä 

Silvery Group Oy 

Y-tunnus: 3270566–2 

Seisakkeentie 220, 03320 Selki 

Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Mikko Tsutsunen 

mikko.tsutsunen@silvery.fi 

0413118692 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

Asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen 

Viestintä ja palveluiden markkinointi 

Palveluiden kehittäminen 

Sivustoa koskevan liikenteen analysointi ja tilastointi 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä  liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi. 

Rekisteri voi pitää sisällään 

Yksityisasiakkaan nimi ja henkilötunnus 

Yrityksen nimi ja y-tunnus,  

Yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

Käynti- ja laskutusosoite 

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta 

Käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, kellonaika, selaintyyppi, päätelaitteen  käyttöjärjestelmä, käydyt sivut ja niillä käytetty aika, mistä verkko-osoitteesta sivustolle on tultu)

Tietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön  panemiseksi, tuotteiden tai palvelun kehittämiseksi tai muun erikseen kirjallisesti sovitulla tavalla  määriteltävän ajan. 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Palveluiden ja tuotteiden tilaamisen yhteydessä kerätyt tiedot 

Verkkosivujen käyttäminen 

Henkilön itsensä antamat tiedot esim. yhteydenottolomakkeet ja asiakaskyselyt 

Google Analytics – analytiikkatyökalu 

Tietojen luovutus 

Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat pääasiassa EU- tai ETA-alueella tai EU:n ja ETA:n  ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio on todennut tietosuojan riittävän tason. Tietoja voidaan palvelun toteuttamiseksi siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön  siirtoperusteiden mukaisesti. 

Emme luovuta asiakastietoja suoramarkkinointitarkoitukseen. 

Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen. 

Evästeet 

Verkkosivumme käyttää Google Analytics–evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja  tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa  sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google  Analyticsin käytöstä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Opt out of Google Analytics tracking: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB 

Evästeiden hallinta ja poistaminen 

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää  uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen  uusien evästeiden tallentamista. 

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät  välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi,  vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden  mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita evästeistä:  http://www.aboutcookies.org 

Voit hallita omia mainoksia täältä: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot  rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.  Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa pyynnöstä kirjallisesti. 

Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan kirjeitse osoitteeseen: 

Silvery Group Oy 

Seisakkeentie 220, 03320 Selki