Kotipalvelu

Silvery Caren kotipalvelu

Tarjoamme kotipalvelua yksityishenkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta halua tai saa kunnallista palvelua. Asiakas päättää itse minkälaista palvelua haluaa. Palvelu voi olla kotipalvelua tai kotipalvelun tukipalvelua, se voi olla mm. seuranpito, ruoan laitto, pyykin pesu, siivous, ikkunoiden pesu ja ulkoilu. Me annamme asiakkaillemme aikaa.

"Kotipalvelun palveluilla tuetaan kotona selviytymistä. Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi. Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotipalvelun työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia."

Arvot ja toimintaperiaatteet

Kunnioittaminen

Meillä kunnioitetaan toinen toisiamme. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valintoja kunnioitetaan. Kunnioitamme lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita kaikessa toiminnassamme

Avoimuus

Olemme rehellisiä itsellemme ja muille. Kerromme avoimesti toiminnastamme, toimintamme on läpinäkyvää. Tuomme esiin myös vaikeat asiat.

Turvallisuus

Teemme työmme aina turvallisesti. Annamme aikaa asiakkaillemme. Puutumme epäkohtiin ja pyrimme ratkaisemaan ne.

Kotipalvelun tukipalvelut

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä. Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita saavat myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua.

Tukipalveluita voivat olla:

  • avustaminen aterioinnissa ja sen valmistamisessa
  • siivous, ikkunoiden pesu
  • vaatehuolto, pyykkien pesu, silittäminen
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • liikkumista tukevia palvelu, kuljetus- ja saattajapalvelu

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

sven-mieke-zlA7c39DfFk-unsplash

Hinnoittelu

Kaikki hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

PalveluLisätietojaHinta
Silvery Basic1-2 kertaa / vko130 - 260 €
Silvery Whitegold3-4 kertaa / vko240 - 480 €
Silvery Platinum5-8 kertaa / vko460 - 920 €
Tarvikkeiden hankintaostohinta +12 %
Asunnon pienet muutostyötSisältyy palveluun0€
Voinnin seuranta ja mittauksetSisältyy palveluun0€
Palvelupaketin ylimenevät tunnit 65€
Silvery Basic

Peruspakettimme on räätälöitävissä tarpeidesi mukaiseksi. Pakettiin kuuluvat kaikki palvelumme, 1-2 kertaa viikossa ja yksi kerta on 2h.

Silvery Whitegold

Aikaa on käytettävissä enemmän. Edelleen kaikki palvelumme ovat käytettävissäsi. Käynnit 3-4 kertaa viikossa ja yksi kerta on 2h.

Silvery Platinum

Platinumpakettimme mahdollistaa jo varsin laajan palveluiden kokonaisuuden, koska kertoja on 5-8 kertaa ja yksi kerta on 2h.

Kysy myös kotipalvelun lahjapaketteja!

Ota yhteyttä

Jos sinulla heräsi mitään kysymyksiä tai haluat lisätietoja palveluistamme, niin ota yhteyttä meihin.